For Privatkunder

 

Kanskje trenger du elektriker - uten å vite om det?

Sikringsskap og elektriske anlegg er for mange noe som ”bare er der”, akkurat som vann-
og kloakkrør er det. Men over tid skjer det ting med el-anlegget. Kanskje kobler du flere
støpsler via en skjøteledning med flere kontaktpunkter fordi du har flyttet TV, radio og alle
slags avspillere til et sted der det ikke finnes mange nok kontakter. Eller kanskje du rett
og slett ikke har full oversikt, lenger? Tilfanget av elektriske apparater i norske
husholdninger har jo ikke akkurat minsket.


Ta en El-sjekk, så er du sikker

I nye hus og leiligheter skal jo alt være i orden. Men bor du i en bolig som er bygd før 1991
(og som regel da er bygd uten jordfeilbryter), eller som du har overtatt nylig, lønner det seg
å ta en El-sjekk. Kontakt din nærmeste Elfag-elektriker, så sender vi over en elektriker som
går over sikringsskap og elektrisk anlegg etter en nøye utarbeidet sjekkliste.


Sammen legger vi en plan

Når El-sjekken er gjennomført, setter elektrikeren seg ned og gir dere resultatet av sjekken.
Tiltakene elektrikeren foreslår, kan deles inn i tre kategorier: gjøres noe med med
en gang, bør gjøres noe med så snart som mulig, samt kan gjøres over tid.

Må-tiltakene er viktigst - de omfatter tekniske feil og/eller mangler som er av kritisk art,
og som kan lede til farligheter. Bør-tiltakene er slike som elektrikeren anbefaler dere å gjøre
noe med, men som ikke er direkte farlige. Og kan-tiltakene er gode forslag fra elektrikeren;
forslag som kan forenkle og bedre hverdagen til beboerne i boligen din. For en uforbindtlig
samtale om El-sjekk, ta kontakt med oss.


Hvor smart hus vil du ha? 

Begrepet Smarthus er ikke et entydig definert begrep, men et samlebegrep for mer
eller mindre automatiserte og intelligente funksjoner som skal bidra til lavere energiforbruk,
bedre komfort, enklere betjening og et høyere sikkerhetsnivå.

Smarthus brukes ofte om ulike styringssystemer for lys, varme og ventilasjon i boliger.


Det er fortsatt du som bestemmer

Noen av funksjonene man kan få ved hjelp av styringssystemet i et smarthus
er programmering av lysscenarioer, nattsenking av temperatur og tidsbestemt utkobling
av stikkontakter. I dag er brukervennligheten forbedret og prisene lavere – en utvikling
bransjen ser for seg kommer til å fortsette de nærmeste årene. Det er fortsatt du som
bestemmer når temperaturen skal senkes og heves, hvilke løsninger som skal være automatiserte og på hvilken måte de skal være det, når ute- og innelys skal slås på og av,
samt hvordan eventuelle multimedialøsninger skal være integrert i Smarthuset.


Tenk deg en ny hverdag

Idet du går ut av utgangsdøren din, toucher du innom skjermen ved siden av døren.
Panelovnene kjører spareprogram, lys i hele huset slår seg av, alarmen skrur seg på
og dører og vinduer låses. Når du kommer hjem ser du at de sensorstyrte utelysene har
slått seg på - og en ny lett touch på skjermen tenner lys, deaktiverer alarmen, samt låser
opp de dører og vinduer du ønsker.

Teknologileverandørene ser for seg at den viktigste forbedringen av smarthusteknologi
ikke vil bestå av flere funksjoner, men av økt brukervennlighet, smidigere integrering
og lavere pris. Teknologien vil snart bli så finstemt at vi i løpet av få år kan kommunisere
med huset vårt gjennom tale og slipper å bruke hendene i det hele tatt. For mer informasjon
om Smarthus, muligheter og kostnader, ta kontakt med oss.
Vi kan hjelpe deg med det meste innen elektrikertjenester.


Vi står til tjeneste og kan hjelpe deg med blant annet: